Zwarte kraai

Corvus corone L.
Vogel

Uiterlijk

  • De zwarte kraai is egaal, dofzwart van kleur.
  • Grootte ca. 49cm.
  • Volledig zwarte snavel en geen dij-veren.

Algemeen

De nesten bevatten gemiddeld 4 tot 8 blauwgroene eieren. De broedduur is gewoonlijk 18 dagen; meestal 1 nest per jaar (maart tot juni). Jonge zwarte kraaien verlaten het nest na ca. 5 weken. Zwarte kraaien worden gemiddeld 5 jaar oud.

Leefwijze

  • Zwarte kraaien vormen bij het rusten graag zwermen. Ze nestelen afzonderlijk in bomen.
  • En leven in paren die zeer hecht zijn. Zij zijn echte standvogels. Zwarte kraaien zijn alleseters en worden vaak aangetroffen op vuilnisbelten, bij maïskuilen en langs de weg bij kleine verkeersslachtoffers. Verder eet een zwarte kraai graag insectenlarven en emelten die hij vind in grasvelden en gazons, dit is een voor de mens zeer nuttige eigenschap. Vogel en duivenliefhebbers zijn in veel gevallen blij met de zwarte kraai in de omgeving, omdat deze de roofvogels verjagen.

Schade

Vooral in de broedtijd: gevaar voor jong kleinwild (pasgeboren haasjes) en jonge vogels.

Wering

Roestplaatsen zoveel mogelijk tegengaan. Door middel van geluid (angstkreet van dezelfde vogel); als men dit consequent volhoudt zullen de zwarte kraaien na een aantal dagen worden verjaagd. Dit verjagen moet beginnen als het nog licht is en zodra de eerste zwarte kraaien verschijnen.

Bestrijding

De zwarte kraai is een beschermde vogel het schieten, vangen of uithalen van nesten is niet toegestaan. Alleen kan een grondgebruiker via een landelijke vrijstelling toegestaan krijgen dat hij de zwarte kraai verjaagt /bestrijd ter voorkoming van schade aan gewas.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl