Veldmuis

Microtus arvalis Pallas
Knaagdier

Uiterlijk

  • Lichaamslengte 9,5 tot 12 cm (volwassen muis) staart maar eenderde van de lichaamslengte.
  • Plompe bouw met een stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen.
  • Bruine tot grijsbruine rug (soms tot zwart toe). Buikzijde is lichter tot lichtbruin.
  • Dichte lichaamsbeharing met een kort staartje dat ca. 1/3 van de lichaamslengte.

Algemeen

Veldmuizen leven leven bij voorkeur op droge, zonnige en beschutte plaatsen, zoals zonkanten van sloten, bermen en bosranden met vooral ruige en dichte plantengroei. Ze eten vooral graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors. Ze verschuilen zich ondergronds in zelf gegraven holen die meestal horizontaal, maar soms ook loodrecht of schuin omlaag lopen tot een diepte van 60cm. Ze leven in familieverband in een eigen leefgebied (territorium). Hun uitwerpselen zijn groenachtig van kleur, 0,4 tot 0,8 cm lang en 0,2 cm dik en men vindt ze vooral rond holen en bij "eetplaatsen".

Schade

Een populatie veldmuizen kan in 3 tot 6 jaar tot grote aantallen groeien. In het laatste jaar wordt een top bereikt. Daarna stort de populatie ineen en begint de cyclus opnieuw. Door de grote aantallen wordt er veel schade veroorzaakt in weilanden door ondermijning van de grasmat of het bouwland door knagen. Naast gewassen en voederkuilen is vooral de bast aan de voet van jonge bomen erg gewild. De schade in boomgaarden kan hierdoor aanzienlijk zijn. Daarnaast verspreiden ze ziektes, zoals modderkoorts door beten of door contact met urine. Het zijn daarom ongewenste gasten.

Wering

Het belangrijkste ter wering van veldmuizen is voorkomen dat er een voor hun geschikte biotoop ontstaat. Het kort houden van de grasmat en het kort houden van begroeiing aan slootkanten.

Bestrijding

Een ongediertebestrijding is een zaak van goede vakkennis en het gebruik van de juiste bestrijdingsmiddelen. Eerst vindt er een grondige inspectie plaats in en rondom het object. Aan de hand hiervan wordt een bestrijdingsplan opgesteld en wordt er een lokaassysteem uitgezet. Op strategische plaatsen worden lokazen (dozen of kisten) met daarin giftig lokaas geplaatst. De bestrijdingsmiddelen die door PPN worden gebruikt, zijn goedgekeurd door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen. De knaagdierbestrijdingsmiddelen (rodenticiden) behoren tot de zogenoemde anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen) en zijn als kant en klaar lokaas of in de vorm van vloeibaar concentraat te verkrijgen. Gelet op de te nemen bestrijdingsmaatregelen worden met behulp van deze middelen de juiste lokazen door de bestrijdingstechnici van POBN samengesteld. Het vergt altijd enige tijd alvorens de resultaten merkbaar zijn. De lokazen moeten namelijk enige weken uitstaan om resultaat te boeken. Na 3 tot 10 dagen opname van lokaas treedt afname van de overlast op. Kortom, dankzij preventieve maatregelen, gekoppeld aan een effectieve bestrijdingsmethode en een regelmatige inspectie kunnen problemen met veldmuizen worden opgelost en voorkomen.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl