Stadsduif

Columba livia domestica L.
Vogel

Algemeen

  • Nakomeling van de rotsduif ( Columba Livia L.).Algemeen voorkomend in steden en dorpen.
  • Worden nog niet tot de beschermde vogels gerekend omdat ze gedomesticeerd  zijn. Stadsduiven zijn meestal blauw of kraskleurig maar vertonen door kruising met tamme rassen soms een grote verscheidenheid in vorm, kleur en tekening. Een stadsduivenpaar blijft bij elkaar tot de dood hen scheidt. Tot 7 keer per jaar 2 witte eieren in slordig nest. Eieren komen  17 dagen na het leggen van het tweede ei uit; de jongen vliegen na 4 tot 5 weken uit. Stadsduiven op een leeftijd van ca. 5 maanden geslachtsrijp. De gemiddelde leeftijd is 7 jaar. Nestelen op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons hebben voorkeur voor donkere plaatsen. Voedsel bestaat uit granen en  zaden, maar eten ook tafelafval in de vorm van brood en aardappelen.

Schade

Vervuiling van omgeving (ca. 15kg mestproductie per jaar per duif!). Stank en geluidsoverlast (koeren). Stadsduiven kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, veerluizen e.d.  Omvangrijke nestfauna, waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. Nesten veroorzaken verstoppingen van hemelwaterlozingen; hun ammoniakhoudende uitwerpselen tasten steen- en andere gevelmaterialen aan en bevuilen straten en woningen. Stadsduiven kunnen ziekten overbrengen.

Wering

  • Nestelen onmogelijk maken (met gaas, gaashorren of net). De rijksdienst voor monumentenzorg geeft voor bepaalde duifwerende maatregelen bij monumenten subsidie.
  • Roestplaatsen ontoegankelijk maken met piramiden of roestvrijstalen naalden, schrikdraad.

Bestrijding

Dit kan geschieden door verjaging wat meestal het beste lukt in duisternis duiven vliegen niet graag in het donker bij herhaling van het verjagen zoeken zij andere rust en nestelplaats. Verder kunnen duiven worden gevangen op diverse manieren. POBN is  bezig met het onderzoeken van sterilisatie bij mannelijke stadsduiven omdat dit in samenwerking met een goed ingerichte duiventil tot mogelijke oplossing zou kunnen behoren. Een eerste proef met sterilisatie slaagde zeer goed.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl