Spreeuw

Stumus Vulgaris L.
Vogel

Uiterlijk

 • De spreeuw is donkerbruin tot zwart met witte spikkels en heeft groenachtige glans.
 • Zomer- en winterkleed verschillen van elkaar (licht vlekken).
 • Ongeveer 20cm groot; snavel is geel in de broedtijd en zwart in de winter.

Ontwikkeling

 • Spreeuwen leggen twee keer per jaar eieren; nest bevat, gewoonlijk 4 tot 6.
 • Broedtijd gemiddeld 12 dagen.
 • Jonge spreeuwen vliegen uit na 20 tot 22 dagen (zij zijn grijsbruin van kleur).

Leefwijze

 • Spreeuwen zijn eigenlijk insectivoren maar hebben zich ontwikkeld tot alleseters (omnivoren).
 • Spreeuwen hebben een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen als het om eten gaat.
 • Jongen worden gevoerd met uitsluitend insecten. Nestelen zich onder dakpannen en vooral ook in holle bomen. Spreeuwen maken kwetterende, schelle geluiden. Als de jongen het nest hebben verlaten, leven ze in kleine vluchten bij elkaar. Later in de nazomer worden deze vluchten tot duizenden vogels groot. Vanaf juni komen de vluchten tegen de avond bij elkaar op zogenaamde roestplaatsen (slaapplaatsen).

Schade

 • Kunnen veel schade toebrengen in vrucht boomgaarden. Strijken vooral in het najaar in grote aantallen in bomen neer om te rusten. Slaapplaatsen met meer dan 100.000 spreeuwen komen voor; de spreeuwen vervuilen dan de omgeving en veroorzaken geluidhinder.
 • Kunnen drager zijn van ziekten als vogelziekte en histoplasmose. Ook dierziekten worden overgebracht door spreeuwen.

Wering

Roestplaatsen zoveel mogelijk tegengaan.

Bestrijding

Spreeuwen zijn buiten de broedtijd onbeschermd maar mogen niet worden gevangen of gedood. Door middel van geluid, als men dit consequent volhoudt zullen de spreeuwen na een aantal dagen worden verjaagd.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl