Spitsmuis

Crocidura russula Hermann
Knaagdier

Uiterlijk

  • Lichaamslengte 6 tot 9 cm (volwassen exemplaar).
  • Slanke bouw met een smalle kegelvormige schedel en spits toelopende slurfvormige snuit.
  • Bruine of grijsbruine rug. Buikzijde is iets lichter van kleur.
  • De vacht is sterk glanzend met een behaarde staart die ca. 2/3 deel van de lichaamslengte is.
  • Bij mannetjes is een muskusklier aan de zijkant zichtbaar.

Algemeen

Eigenlijk zijn spitsmuizen geen knaagdieren maar insecteneters. In Nederland komen verschillende spitsmuissoorten voor maar het is met name de huisspitsmuis die wij binnen tegenkomen. In gebouwen kunnen zij door het maken van lawaai en hun onaangename geur overlast veroorzaken. Het zijn voornamelijk nachtdieren.

Schade

Ofschoon huisspitsmuizen nuttige dieren zijn aangezien ze insecten eten, kunnen ze binnenshuis veel stank- en lawaaioverlast veroorzaken. Met hun urine en uitwerpselen zorgen ze voor vervuiling en ze kunnen ook dragers van bepaalde ziektes zijn.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk. Goede bouwkundige voorzieningen aan de buitenzijde en binnen in gebouwen bemoeilijken de huisspitsmuis om een goed leefmilieu te vinden. Openingen in buitenmuren moeten gedicht worden. (Ventilatie)openingen groter dan 5 mm zijn voldoende voor de huisspitsmuis om doorheen te kruipen. Deze openingen dienen afgedicht te worden met gaas of roosters. Grote openingen bij dorpels van deuren en ramen moeten voorkomen worden.

Bestrijding

Bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren zijn niet toegelaten ter bestrijding van huisspitsmuizen. Aanwezige huisspitsmuizen dienen met klapvallen weggevangen te worden. Als bovenstaande weringmaatregelen getroffen worden, zal de hinder door huisspitsmuizen binnen vrij korte tijd zijn opgelost omdat ze niet aan hun dagelijkse hoeveelheid voedsel kunnen komen spitsmuizen zijn grote eters die per dag de helft van hun lichaamsgewicht nodig hebben aan voedsel.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl