Motmug

Tinearia alternata / Psychoda alternata
Insect

Uiterlijk

  • Lichaamslengte 1,5 - 6,5 mm.
  • Heel herkenbaar aan hun behaarde vleugels die groter zijn dan hun lichaam.
  • Ze variëren in kleur van geelachtig tot grijs en zwart en zijn driehoekig van vorm.
  • Ze hebben twee lange behaarde antennes op hun kop.
  • De larven zijn wormachtig, 1- 9 mm lang, grijswit van kleur en de uiteinden zijn wat verhard en donkerder.

Leefwijze

De motmug, ook wel motvliegje genoemd, komt algemeen voor in steden, vooral bij warm weer. De motmug kan niet steken. Het zijn geen goede vliegers. Ze kunnen slechts 1 á 1,5 m per vliegbeurt overbruggen dus kruipen ze veel rond of maken korte springerige vluchtjes. Overdag blijven ze vaak zitten met de vleugels dakpansgewijs over elkaar geslagen. Van een afstand lijken ze dan op een stoffig klein, donker driehoekje. De larven van de motmug leven in rottend materiaal en vervuild water. Men vindt motmuggen vooral in afvoergoten, regenpijpen, regentonnen, afvalwater, onder bloembakken enz.. Binnenshuis komen motmuggen vooral voor bij het aanwezig zijn van rioolproblemen, afvoeren van toilet, douche en wasbakken. Vooral niet gebruikte en/of verstopte afvoeren zijn favoriete (broed)plaatsen. Een motmug legt minuscule kleine bruine- of crèmekleurige eitjes in hoopjes van 10 tot 200 stuks. De eitjes worden voornamelijk afgezet in de nabijheid van organisch afval, in vervuild troebel water of in vochtig organisch materiaal. Een motmug leeft gemiddeld 1 tot 3 weken (waarvan 2 weken als volwassen dier).

Schade

De larve van de motmug is in principe een nuttig dier voor het leefmilieu, omdat ze zich voeden met algen, schimmels en bacteriën. Eénmaal volwassen kunnen motmuggen echter wel (schadelijke) bacteriën en andere micro-organismen vanuit hun broedplaatsen overbrengen. Ook kunnen ze hinder veroorzaken als ze in grote hoeveelheden voorkomen.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk. Bij overlast met motmuggen is het belangrijk de bron te vinden. Aangezien ze niet zo goed kunnen vliegen, moet de bron in de buurt zijn waar ze zich ophouden. Inspecteer bij overlast van motmuggen altijd het riool verder kan in de dakgoten de modderlaag met een harde borstel verwijderd worden. Laat regelmatig wat water lopen in wastafels die weinig gebruikt worden, zodat er altijd water in de siffon blijft staan en kruipruimten kunnen met een laag zand afgedekt worden.

Bestrijding

Bij een goede wering van motmuggen is bestrijding soms noodzakelijk. Voor een effectieve bestrijding moeten eerst de voornaamste broedplaatsen opgespoord worden. Deze en alle andere mogelijke schuilplaatsen worden bespoten met een residueel werkend insecticide. Deze voor insecten giftige middelen laten op de behandelde plaatsen een residu achter dat zijn werking nog tot enkele maanden na de bestrijding behoudt. Het is belangrijk dat deze plaatsen in het betreffende pand vóór aanvang van de behandeling goed bereikbaar worden gemaakt. Tijdens de behandeling en twee uur daarna mag niemand in de behandelde ruimte(n) aanwezig zijn en dienen de ruimtes daarna goed geventileerd te worden. Na 6-8 weken en na 3-4 maanden volgt een controle en volgt wanneer nodig een nabehandeling.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl