deel logo Home   |   Vacatures   |   Contact      
header 920x104pixels
schaduw links POBN Header home schaduw rechts
schduw links 2  

Uiterlijk

• De rugzijde is meestal grijsbruin van kleur, de buik is lichter; er is echter een grote variatie in kleuren tot wit (albino) toe
• Stevige bouw met een vrij stompe snuit, een dicht behaard lichaam en duidelijk zichtbare oren
• Vrijwel onbehaarde, dikke staart (ca. 20 cm) is korter dan het lichaam (ca. 25 - 30 cm)
• Het gewicht van een volwassen bruine rat is gemiddeld 500 gram


Algemeen

• De bruine rat komt zeer algemeen voor; het zijn z.g. "cultuurvolgers", omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maïsvelden, enz. Ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water.
• Wijfjes werpen gedurende hun leven maximaal 15 worpen van 5 - 10 jongen
• De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 1 jaar


Schade

• In waterrijke gebieden kunnen ze de ziekte van Weil overbrengen, ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen (varkenspest en pseudovogelpest)
• Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken.
• Ratten bevuilen voedselvoorraden met ontlasting en urine. 4.
• Door graven kunnen verzakkingen optreden.


Wering

• Aanbrengen van goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen etc
• Een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is vereist.
• Onderhoud terreinen en walkanten


Bestrijding

Na een uitgebreide inspectie in en om het object worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots geplaatst. In deze lokaasdozen of -kisten wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte knaagdierbestrijdingsmiddelen zijn z.g. anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze lokazen moeten tenminste enige weken worden aangeboden om doding te veroorzaken. Na 6 tot 8 dagen treed de eerste verbetering op. Het is echter wel van belang de lokazen zo lang te laten staan dat alle overlast is verdwenen.

 

Knaagdieren

Bruine rat
Zwarte rat
Huismuis
Spitsmuis
Veldmuis

  schaduw rechts 2

Ontwerp & bouw: Basisidee Vignet Basisidee | reclame & meer