deel logo Home   |   Vacatures   |   Contact      
header 920x104pixels
schaduw links POBN Header houtaantasters schaduw rechts
schduw links 2   POBN Bruine Rat
 
POBN Zwarte Rat POBN Huismuis POBN Spitsmuis   schaduw rechts 2
    POBN Veldmuis    

 

   
     
 
IPM Rattenbeheersing


Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.

Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi¬ficatieschema ‘IPM rattenbeheersing' en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen' (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB.
In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd door het Ctgb en ILenT (handboek, versie 2.0) waardoor ook de positie van de agrariër duidelijk is beschreven. Het eigendomsrecht van het HBR is medio maart 2016 overgedragen van de NVPB op de stichting KPMB.

De stichting KPMB zal zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties. De aanpassingen in het HBR versie 2.0 zijn door het CCvD behandeld en verwerkt in het certificatieschema en interpretatiedocument, versies 2.2.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van onze brancheorganisatie PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland). Daar treft u onder de map IPM de nodige info.
 

 

   


Ontwerp & bouw: Basisidee Vignet Basisidee | reclame & meer