Kauw

Cormus monedula L.
Vogel

Uiterlijk

  • De kauw is kleiner dan de andere kraaiachtigen (ca.35cm) en beweegt sneller.
  • Zwart kleed.
  • Grijze nek en oorstreek, lichte ogen.
  • Loopt met kop knikkend rechtop.

Algemeen

  • Leven in paren die een binding aangaan voor het leven. De kauw leeft vooral ‘s winters in zwermen, gezamenlijke zoektochten naar voedsel.
  • Vaak bij rotsen en hoge gebouwen zoals kerktorens. Nestelt in holten of in gebouwen (schoorstenen). Zoekt zijn eten op velden en in de bebouwde kom waar hij in de buurt van de mens altijd wel zijn eten vind. Kauwen zijn bereid dagelijks lange voedselvluchten te maken.
  • Legt 1 keer per jaar een nest (april juni) met ongeveer 6 lichtblauwe eieren.

Schade

Echte schade brengt een kauw niet of het moet het beschadigen van gazons zijn waar hij zijn eten zoekt. Eten bestaat dan uit larven van insecten zoals emelten en engerlingen. Zo is hij daarin weer op bepaalde manier nuttig omdat deze insectenlarven ook schade aan gazon kunnen veroorzaken. In zwermen kunnen zij vervuiling en lawaaioverlast veroorzaken.

Wering

Roestplaatsen zoveel mogelijk tegengaan. Geen voedselresten aanbieden. Boldraadroosters plaatsen op schoorstenen.

Bestrijding

  • De kauw is een beschermde vogel het schieten, vangen of uithalen van nesten is niet toegestaan. Alleen kan een grondgebruiker via een landelijke vrijstelling toegestaan krijgen dat hij de kauw verjaagt /bestrijd ter voorkoming van schade aan gewas.
  • Door middel van geluid (angstkreet van dezelfde vogel); als men dit consequent volhoudt zullen kauwen na een aantal dagen worden verjaagd; het verjagen moet beginnen als het nog licht is en zodra de eerste kauwen verschijnen.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl