Huiskrekel

Acheta domestica L.
Insect

Uiterlijk

  • Lichaamslengte 17 tot 20 mm. excl. lange antennes.
  • Geel tot grijsbruin van kleur met bruinzwarte tekening op kop en borststuk.
  • De Huiskrekel heeft een cilindervormige lichaam, is gevleugeld en heeft lange antennes en duidelijk zichtbare samengestelde ogen.
  • Het vrouwtje heeft een 11-15mm lange legboor aan het achterlijf.
  • Ze beschikken over goed ontwikkelde achterpoten waarmee ze sprongen tot 20 cm ver en 8 cm hoog kunnen maken.
  • De larve (nimf) heeft hetzelfde uiterlijk maar is ongevleugeld en kleiner.

Algemeen

De huiskrekel behoort tot de orde der sprinkhanen en krekels (Orhtoptera) en is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Azië en Noord-Afrika. Echter, door de goede verwarmde gebouwen, inmiddels ook volledig ingeburgerd in ons land. Ze komen vooral voor in de omgeving van warmtebronnen, in woningen, bakkerijen, hotels, restaurants, bars, inrichtingen, bedrijven, overdekte zwembaden en vaak in ondergrondse kokers met warmwaterleidingen. In warme zomermaanden worden huiskrekels ook buiten aangetroffen en dan met name in de buurt van afvalstortplaatsen. Bij hogere temperaturen kunnen ze zich ook vliegend verplaatsen. 's Winters kunnen ze zich niet buiten handhaven. Kenmerkend voor de huiskrekel ( en de meeste andere sprinkhaansoorten) is het (luidruchtige) tjirpende geluid dat wordt veroorzaakt doordat de mannetjes hun voorvleugels langs elkaar strijken. Dit heeft tot doel om vrouwtjes te lokken. De huiskrekel is een alleseter met een voorkeur voor zachte plantaardig en dierlijk voedsel, zoals groenten, fruit, brood, vlees, etensresten, insecten en uitscheiding van mens en dier. De huiskrekel prefereert een temperatuur boven de 25 ºC . Bij een temperatuur onder de 20 ºC zijn ze niet actief meer. Ze kunnen echter een temperatuur van -8 ºC gedurende 16 uur overleven. Een huiskrekel kan 10 tot 20 dagen zonder voedsel.

Schade

Huiskrekels zijn dragers van o.a. bacteriën en mijten, verslepen smetstoffen (salmonella) en kunnen derhalve o.a. voedselvoorraden aantasten. Ze kunnen schade veroorzaken door vraat aan o.a. katoen, wol, zijde en nylon. De mannetjes veroorzaken geluidshinder.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk. Bij overlast met huiskrekels is het belangrijk dat de temperatuur zo laag mogelijk wordt gehouden. Kieren en naden dienen afgedicht te worden. Ventilatieopeningen in de buitenmuren dienen van horgaas voorzien te worden. Levensmiddelen dienen in afgesloten voorraadbussen/-dozen op een koele plaats bewaard te worden. Afvalstortplaatsen dienen afgedekt te worden met een ca. 30 cm. dikke laag zand en/of dient gestort afval verdicht te worden. Bij (veel) overlast door huiskrekels is het nodig om een bestrijding te laten uitvoeren.

Bestrijding

Een plaagdierbestrijding is een zaak van goede vakkennis en het gebruik van de juiste bestrijdingsmiddelen. Bij een goede wering van huiskrekels is bestrijding noodzakelijk. Voor een effectieve bestrijding moeten eerst de voornaamste broedplaatsen opgespoord worden. Deze en alle andere mogelijke schuilplaatsen worden bespoten met een residueel werkend insecticide. Het is belangrijk dat deze plaatsen, door de gebruiker(s) van het betreffende pand vóór aanvang van de behandeling goed bereikbaar worden gemaakt. Tijdens de behandeling en twee uur daarna mag niemand in de behandelde ruimte(n) aanwezig zijn en dienen de ruimtes daarna goed geventileerd te worden. Na 6-8 weken en na 3-4 maanden volgt een controle en volgt zonodig een nabehandeling.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl