Fruitvlieg

Drosophila spp.
Insect

Uiterlijk

 • De fruitvlieg heeft een lengte van 3-4mm en de kleur is geelbruin tot zwart.
 • Gedurende het vliegen hangt achterlijf naar beneden.
 • Levensduur volwassen vlieg ongeveer 2 maanden.
 • Algemeen voorkomend, in Nederland alleen al zo'n 25 soorten.

Algemeen

 • Volkomen gedaanteverwisseling (4 levensstadia; ei, larve, pop en imago (volwassen insect).
 • 400 - 900 eitjes in gistend of rottend materiaal, rottend fruit of groente, zure melk en schimmels.
 • Van ei tot volwassen vlieg duurt 8 tot 11 dagen.

Schade

 • Zeer hinderlijk zijn bij grotere hoeveelheden.
 • Verontreinigen fruit -en groente producten.
 • Ziekte overbrengers.

Wering

 • Fruit en groente niet te lang onafgedekt bewaren.
 • Goede hygiëne.
 • Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
 • Lege bier- wijn - en limonadeflessen zonder kurk of dop regelmatig afvoeren of buiten neerzetten.

Bestrijding

 • Chemische bestrijding heeft in de meeste gevallen pas zin nadat de nodige weringmaatregelen getroffen zijn.
 • Behandeling van rustplaatsen van vliegen met insecticide.
 • Er bestaan verschillende methodes om vliegen te bestrijden o.a; vliegenstrips, elektrische insectenvangers en daarvoor geschikte vliegenvallen.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl