Bruine Rat

Rattus norvegicus Berkenhout
Knaagdier

Uiterlijk

 • De rugzijde is meestal grijsbruin van kleur, de buik is lichter; er is echter een grote variatie in kleuren tot wit (albino) toe.
 • Stevige bouw met een vrij stompe snuit, een dicht behaard lichaam en duidelijk zichtbare oren.
 • Vrijwel onbehaarde, dikke staart (ca. 20 cm) is korter dan het lichaam (ca. 25 - 30 cm).
 • Het gewicht van een volwassen bruine rat is gemiddeld 500 gram.

Algemeen

 • De bruine rat komt zeer algemeen voor; het zijn z.g. "cultuurvolgers", omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maïsvelden, enz. Ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water.
 • Wijfjes werpen gedurende hun leven maximaal 15 worpen van 5 - 10 jongen.
 • De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 1 jaar.

Schade

 • In waterrijke gebieden kunnen ze de ziekte van Weil overbrengen, ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen (varkenspest en pseudovogelpest).
 • Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken.
 • Ratten bevuilen voedselvoorraden met ontlasting en urine. 4.
 • Door graven kunnen verzakkingen optreden.

Wering

 • Aanbrengen van goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen etc.
 • Een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is vereist.
 • Onderhoud terreinen en walkanten.

Bestrijding

Na een uitgebreide inspectie in en om het object worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots geplaatst. In deze lokaasdozen of -kisten wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte knaagdierbestrijdingsmiddelen zijn z.g. anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze lokazen moeten tenminste enige weken worden aangeboden om doding te veroorzaken. Na 6 tot 8 dagen treed de eerste verbetering op. Het is echter wel van belang de lokazen zo lang te laten staan dat alle overlast is verdwenen.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl