Bij

Insect

Uiterlijk

  • De hoofdkleur van de honingbij is bruin; achterlijf donker met bruine haarbanden.
  • Borststuk bruingeel behaard.
  • Werksters zijn ca. 1.2cm lang, darren ca. 1.5cm lang, koningin ca. 1.8cm.

Algemeen

  • Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in korf of kast; tegen de herfst, als geen bevruchting van koninginnen meer plaatsvindt, worden de mannetjes door de werkster gedood of de kast uitgejaagd, waarna zij een hongerdood sterven.
  • Per dag legt de koningin 1.300 tot 1.500 eitjes; de koningin kan tot 5 jaar oud worden.
  • De werksters (die tussen januari en augustus geboren worden) leven 6 weken waarvan 3 weken als huisbij en 3 weken haalbij.De werksters die tussen die tussen januari en augustus geboren worden, helpen het volk de winter door; zij sterven in het voorjaar. Als zich jonge koninginnen in het nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen.
  • Voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen en water, waarmee ook de larven gevoerd worden. Zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen.

Schade

  • Zwermen kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten.
  • Een bijensteek kan zeer vervelende gevolgen hebben voor mensen met een allergie waarschuw direct een arts!!!

Wering

Bij het aantreffen van een zwerm imker waarschuwen; zwerm laten verwijderen.

Bestrijding

Gebeurt alleen in echte uitzonderingsgevallen, dit als zwermen niet door een imker zijn te scheppen of uit zichzelf verdwijnt. De bestrijding gebeurt dan op dezelfde manier als wespen.

PREVENT ONGEDIERTE BESTRIJDING NEDERLAND

Prevent Ongedierte Bestrijding Nederland   |   Middelweg 130 A   |   1911 EK Uitgeest   |   T 0251 828 699   |   info@pobn.nl